Bizce İş Sağlığı ve Güvenliği zorunluluk değil, bir kültür

Faaliyetlerimizin her aşamasında, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik tüm gerekli koşulları büyük bir titizlikle yerine getiririz.

Her bir proje için, projeye özgü ve genel, çevre koruma ve iş güvenliği gerekliliklerine uyumlu çalışılmasına özen gösteriyoruz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Beklentilerin karşılanması için tüm aktivitelerimizi, çalışanlarımıza, yüklenicilerimize ve topluma, güvenli iş sistemi ve çalışma hayatındaki olayların ve mesleki sağlık tehlikelerin sayısını minimize edip güvenli çalışanlar sağlayarak, sıfır zarar verme hedefi ile gerçekleştirmeyi taahhüt ederiz. Bunun için,

Biz;

 • Yürürlükteki tüm kanun ve yönetmeliklere uyar ve bunu sağlayacak program ve prosedürleri uygularız.
 • Sağlık ve iş güvenliğine ilişkin kalite standartlarını belirlerken yasal gereklilikleri asgari seviye olarak kabul ederek aşmayı hedefleriz.
 • İleri teknolojiden faydalanarak çalışanlarımız için güvenli çalışma ortamları yaratıp, iş kazası, meslek hastalıkları ve ramak kala risklerini en aza indiririz.
 • Acil durumlarda hazır olmak için felaketle mücadele ve iyileştirme planları yaparız.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği politikalarını sürekli olarak geliştirmeye yönelik fırsatları değerlendiririz.
 • Çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi, müşterilerimizi ve yatırımcı ortaklarımızı gelişmelerle ilgili bilgilendirir, hedeflere ulaşmada katkılarını ister ve aynı konuda kendi hedeflerine ulaşmalarında onlara destek oluruz.
 • Performansımızı ölçer, iyileştirir, iş ortakları ve yatırımcı ortaklarımız ile paylaşırız.

Kalite Politikamız

Dünyanın sürdürülebilir gelişimi için en yüksek faydayı sağlayacak ürün ve hizmetleri geliştiren güvenilir bir çözüm ortağı olarak, temas halinde olduğumuz tüm tarafların memnuniyetini ilk sırada tutarız.

Etkin yönetim, eğitim ve iletişim olanakları ile, başarısının temelinde olduğuna inandığımız çalışanlarımızın sürekli gelişimlerini destekler ve onlar için en uygun çalışma koşullarını sağlarız.

Ekibimizdeki her bir çalışan, kendi çalışma arkadaşlarını da birer müşteri olarak kabul eder ve dış müşteriler gibi iç müşterilerin de beklentilerini aşmayı hedefler.

Üründe ve hizmette süreklilik ve güvenilirlik esasıyla hareket ederiz. Müşterimize hizmeti tam zamanında ve kusursuz olarak götürerek hizmetin sürekliliğini sağlarız.

Hizmet verdiğimiz tüm faaliyet alanlarında iş güvenliği ve çevre dahil olmak üzere, tüm yasal gereksinimleri karşılarız.  Konusunda yetkin çalışanlarımız ile süreçleri tüm aşamalarda kontrol altında tutarak uygunsuzluk olasılıklarını en aza indiririz.

Temiz, doğal, yaşanabilir bir ekosistemin sağlanmasına ve korunmasına öncülük ederek, doğal kaynaklarımızın korunması ve verimli bir şekilde kullanılması için geri dönüşümü süreçlerimizin bir parçası olarak kabul ederiz.

Çalışma alanlarımızda güvenli şartlar sağlayarak tüm tarafların kaza riskini azaltırız.

Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda öncü olma ve geleceği kurgulama vizyonu ile sürekli gelişimi görev biliriz. Ürünlerimizi, hizmetlerimizi, çalışanlarımızı ve süreçlerimizi değerlendirerek sistemin sürekli iyileştirilmesini sağlarız.

Tüm çalışanlarımız güvenilirliğin yolunun saygı duyulan bir kurum olmaktan geçtiğinin bilincindedir. Anel Grup olarak,  saygınlığımız ve güçlü kurum imajımız ile uzun soluklu ve sürekli bağlantılar kurmayı hedefleriz. Kurumsal ve sosyal sorumluluk anlayışı ile insanlığa katkıyı tüm maddi değerlerin üzerinde görürüz.

Çevre Politikamız

Biz;

 • Yürürlükteki tüm kanun ve yönetmeliklere uyar ve bunu sağlayacak program ve prosedürleri uygularız.
 • Çevreye ilişkin kalite standartlarını belirlerken yasal gereklilikleri asgari seviye olarak kabul ederek aşmayı hedefleriz.
 • İleri teknolojiden faydalanarak çalışanlarımız için temiz çalışma ortamları yaratıp, çevre kirliliği riskini en aza indiririz.
 • Acil durumlarda hazır olmak için çevresel felaketle mücadele ve iyileştirme planları yaparız.
 • Ürettiğimiz atık miktarını, enerji ve su tüketimimizi azaltarak çevre üzerinde yaratığımız olumsuz etkiyi azaltmayı amaçlarız.
 • Çevre politikalarını sürekli olarak geliştirmeye yönelik fırsatları değerlendirir, gözden geçiririz.
 • Çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi, müşterilerimizi ve yatırımcı ortaklarımızı gelişmelerle ilgili bilgilendirir, hedeflere ulaşmada katkılarını ister ve aynı konuda kendi hedeflerine ulaşmalarında onlara destek oluruz.
 • Performansımızı ölçer, iyileştirir, iş ortakları ve yatırımcı ortaklarımız ile yıllık olarak paylaşırız.
 • Küresel anlamda kabul görmüş en iyi uygulamalara uygun olarak çalışmayı taahhüt ederiz.
 • Tüm çalışmalarımızda çevre dostu ürünlerin kullanımını arttırmayı hedefleriz.
 • Sera gazı emisyonlarını faaliyetlerimizle orantılı olarak azaltmayı ve enerji verimliliğini en üst düzeye çıkarmayı amaçlarız.
 • Paydaşlarımızı seçerken çevre performansını dikkate alırız ve sürekli gözlemleriz.

Çevre Yönetim Kılavuzumuzu inceleyin

Çevresel Sürdürülebilirlik Taahhütnamemizi inceleyin

Etik

Çalışanlarımızın uymasını beklediğimiz etik kurallarını, oluşturduğumuz “Etik Davranış Kuralları ve Etik Kurul İşleyiş Kılavuzu”nda paylaşıyoruz. Ayrıca, tüm çalışanlarımızın kolayca ulaşabilmesi için intranet alanına da yüklüyoruz.

Etik kuralların ihlal edildiğine dair şikâyet ve bildirimleri soruşturmak ve uygulanacak yaptırımı belirlemek Etik Kurul’un sorumluluğu altındadır. Etik Kurul Sekreteryası, Etik Kurul Başkanı olan Anel Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı’na bağlı olarak çalışır.

Anel Grup Etik Kuralları Danışma ve Bilgilendirme e-posta adresini, Şirketimizin, çalışanlarımızın “Etik Davranış Kuralları ve Etik Kurul İşleyiş Kılavuzu” kapsamındaki davranışları hakkında danışma veya bilgilendirme amacı ile kullanıyoruz.

Üçüncü kişiler de Şirketimizin ve çalışanlarımızın etik kurallara uyum konusundaki davranışları ile ilgili bilgilendirmeyi e-posta üzerinden yapabilirler. Her türlü soru Etik Kurul Sekreteryası tarafından dikkatlice değerlendirilir ve gerekli bilgilendirme yapılır.

Aşağıdaki kanallardan Etik Kurul Sekreteryası ile doğrudan temasa geçebilirsiniz:

E-posta: etik@anel.com.tr

Adres: Saray Mah. Site Yolu Cad. No: 5/4 Ümraniye / İstanbul

 • Vaka Sayısı

Satın Alma Politikamız

 • Şirketlerimizin tüm politika ve stratejileriyle uyumlu Satın Alma Yönetim Sistemimiz ile, mevcut ve potansiyel iş ortakları ile karşılıklı güven ve iş birliğine dayalı, uzun vadeli iş ilişkileri kuruyor, yürütüyor ve geliştiriyoruz.
 • Gerek yurtiçi gerekse yurtdışı pazarlarda rekabetçi olabilmek adına yakın çevredeki tedarikçiler öncelikli olmak üzere, ulusal ve global tedarik alternatiflerin tümünü etik bir şekilde değerlendiriyoruz.
 • Tedarikçiler ile süregelen iş birliklerinde üst düzey etkinliğe sahip, uyum ve bilgi paylaşımını mümkün kılan iletişim yapısı geliştiriyoruz.
 • Teknoloji gelişimine, insan kaynaklarına yatırım yapan, çevre ve insan sağlığına saygılı tedarikçileri tercih ediyor ve mevcut tedarikçilerimizin bu konulardaki gelişimini destekliyoruz.
 • Kaliteli ürünü, zamanında, rekabetçi şartlarda sağlayabilen, kendi konusunda uzmanlaşmak için araştırmaya ve geliştirmeye önem veren, çevre ve iş güvenliği konularında ulusal ve uluslararası standartlara uygun üretim yapan, çağdaş yönetim anlayışına sahip firmalar ile uzun vadeli iş ilişkileri kuruyoruz.
 • Müşteri taahhütlerimizi karşılamak için, stratejimize katkıda bulunabilecek malzeme ve hizmet tedarikçileri ve tedarik zincirimizi genişletebilen alt yükleniciler ile çalışıyoruz.
 • Tedarik ekibimiz, dışarıdan tedarik edilen tüm kaynakların satın alımını gerçekleştiriyor, uzun vadeli iş başarısına katkıda bulunabilecek şirketleri seçiyor ve yönetiyor.
 • İş ilişkisi kurduğumuz tüm tedarikçilerimize, Satın Alma Politikamızı tüm anlaşmalara dahil ediyor ve tedarikçilerimizden çalışanlarını bilgilendirmesi yönünde talepte bulunuyoruz.
 • Satın Alma Yöneticimizin sorumluluğunda yürütülen bu politikayı internet sitemiz dışında intranet alanında da çalışanlarımızla Türkçe ve İngilizce olarak paylaşıyoruz.