Çevre

Günümüz dünyasında, her kurumun doğal kaynakları ve biyolojik çeşitliliği korumak konusunda sorumluluk alması gerekiyor. Bizler, faaliyetlerimizi yürütürken, doğal kaynakları korumak, çevreye yönelik olası olumsuz etkileri en aza indirmek için de çalışmalar yapıyoruz. Konu ile ilgili yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde hareket ediyoruz.

Çevreyi koruma ve geliştirmeye yönelik süreçlerimizi kapsayan Çevre Politikamız, üst yönetimimiz tarafından denetleniyor. Sağlık, Güvenlik ve Çevre Komitemiz faaliyetleriyle ilgili Yönetim Kurulumuza düzenli olarak raporlama yapıyor.

Gezegenimiz üzerinde yaşayan en küçük organizma dahi, doğayı bizim için yaşanılır ve eşsiz kılıyor. Bunu zengin biyolojik çeşitliliğe borçluyuz. Ancak, ekonomik ve sosyal kalkınma bakımından hayati önem taşıyan bu zenginlik, insan kaynaklı faaliyetlerden dolayı zarar görüyor. Tüm hizmet alanlarımızda faaliyetlerimizi yürütürken, bu konuya özen gösteriyor ve düzenli şekilde yürüttüğümüz fidan bağışları ve ağaçlandırma çalışmaları ile, biyoçeşitliliğin korunmasına destek oluyoruz.

Biyoçeşitliliğin korunmasına
önem veriyoruz

Karbon
ayak izimizi
hesaplıyoruz.

2014 yılından beri, faaliyetlerimiz neticesinde atmosfere salınan karbon miktarını düzenli olarak hesaplıyor ve sera gazı emisyonlarını azaltmak/nötrlemek üzere aksiyonlar alıyoruz.

Küresel iklim değişikliğiyle mücadele ve doğaya salınan karbonu tutmak amacıyla, gerekli ağaç miktarını hesaplayarak, çalışma arkadaşlarımız adına düzenli fidan bağışları yapıyoruz. Çevremizi yeşillendirmeyi seviyoruz, işbirliği halinde olduğumuz yerel ve merkezi yönetimler ile ağaçlandırma projeleri geliştiriyor ve uyguluyoruz.

Öncelikli hedefimiz, mümkün olduğunca az atık üreterek atıkları geri dönüşümle değerlendirmek.  Merkez ofisimizde ve şantiyelerimizde atık toplama alanlarında toplanan atıkları sistematik olarak kontrollü geri dönüşüme tabi tutuyoruz.

Atıklarımızı
geri
dönüştürüyoruz.

33.677

fidan bağışladık

9.140

ton CO2 salınımını önledik

384

ton atığı geri dönüştürdük

64.489

ağacın temizleyebileceği gaz salınımı engelledik

Bilgi teknolojileri işlemlerimizin çevre üzerindeki negatif etkisini, Yeşil BT faaliyetleri ile en aza indirmek için çalışmalar yürütüyoruz. Bulut altyapı süreçleri ile birlikte enerji sarfiyatımızı önemli ölçüde azalttık. Yazıcılarımızda kullandığımız kimlik kartı sistemi ile yaklaşık %70 oranında kağıt tasarrufu sağladık. E-fatura sistemine geçerek kağıt tüketimimizi azalttık.  Fazla enerji tüketen, geleneksel masaüstü bilgisayarları yeni nesil cihazlarla değiştirerek verimlilik ve sürdürülebilirliğe katkı sağladık. Kullanım ömrünü dolduran, atık statüsüne girmiş elektronik cihazları geri dönüştürüyoruz. Bu sayede bakır, alüminyum ve kurşun gibi metallerin doğaya salınmadan geri kazanımını sağlıyoruz.

Çevre Dostu
Bilişim Uygulamalarımız

Yenilebilir Enerji
Atık Su Geri Dönüşümü

Merkez binamızın enerji ihtiyacının ve iç ortam aydınlatmasının ortalama 1/3’ünü binamızın çatı ve terasında kurduğumuz paneller ile güneş enerjisinden sağlıyoruz. Yenilenebilir enerjiyle elektrik üreterek, şebekeden kullanılan elektrik tüketimini ve böylece elektriğin üretiminde kullanılan birincil enerji kaynaklarını da azaltıyoruz. Öğle saatlerinde ve mesai saatleri dışında aydınlatmaları otomatik devre dışı bırakarak enerji verimliliği sağlıyoruz. Su tüketimimizi azaltmak amacıyla merkez ofisimizde kurduğumuz gri su sistemi, ofis atık sularının rezervuar sisteminde yeniden kullanımına olanak veriyor.

Türkiye’de ve dünyada öncü projelere imza atarken, sürdürülebilir bir dünya için girişimlerde bulunuyoruz.

2013 yılında Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İşbirliği Sözleşmesi’ni imzaladık.

* * BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporu, bir şirketin BM Küresel İlkeler Sözleşmesi prensiplerinin uygulanmasına yönelik çalışmaları hakkında paydaşlarını bilgilendirmesi için yayınlanan yıllık beyandır.  Esas amacı, sürdürülebilirlik performansına dair bilgilendirmeyi sağlayan bir araç görevi görmektir.

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi
İmzasıcıyız!

Eğitim

Eğitime
gönül verdik

Eğitimin niteliğini arttırmaya yönelik proje ve programlar geliştiren ve uygulayan Çelikel Eğitim Vakfı, Yönetim Kurulu Başkanımız Rıdvan Çelikel tarafından 2007 yılında kuruldu.

Kurumsal olarak destek verdiğimiz Çelikel Eğitim Vakfı’nın programlarına çalışma arkadaşlarımız da gönüllü olarak katkı sağlıyorlar.

Sanat

Merkez ofis binamızın girişinde yer alan Galeri 5’te, çeşitli sanat dallarında eserler sunan ulusal ve uluslararası genç sanatçıların kişisel ve karma sergilerini düzenliyor, her hafta canlı müzik dinletileri gerçekleştiriyoruz. Sanatın gelişimine katkı sağlamanın yanı sıra, genç sanatçılara yeteneklerini sergileme fırsatı sunmaktan mutluluk duyuyoruz.

Detaylı bilgi için: www.galeri5.com.tr

Dünya kültür mirasının önemli bir parçasına sahip olmak, bununla gurur duymanın yanı sıra, sahip olduğumuz değerleri korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak gibi sorumlulukları da gerektiriyor. Bu yaklaşım ile kurulan Arkeoloji Müzelerini Sevenler Derneği, arkeolojik değerlerimizi tanıtmak ve arkeoloji alanındaki farkındalığı arttırmanın yanı sıra, Arkeoloji Müzeleri’ne kaynak sağlamayı da hedefliyor. Yönetim Kurulu Başkanımız Rıdvan Çelikel, Arkeoloji Müzelerini Sevenler Derneği’nde Başkanlık görevini de yürütüyor.

Sanatın ve genç
sanatçıların
yanındayız!