Avm’lerde İyi Kurgulanmayan İklimlendirme Sistemleri Müşteri Kaybı ve Enerji İsrafına Sebep Oluyor

1986 yılından bu yana elektromekanik mühendislik yetkinliği gerektiren birçok büyük projeye imza atan Anel Grup, özellikle kalabalık kitlelerin bulunduğu yapılardaki iklimlendirmenin önemine dikkat çekiyor. Anel Grup Mekanik Tasarım Koordinatörü Nejat Babür’e göre; kış aylarında AVM’lerde iklimlendirme sistemleri ile, özellikle soğutma yapılmasının yanı sıra yeterli taze hava da sağlanmalıdır. Bu sayede AVM’lerde insanların soludukları havanın kalitesi artırılarak daha hijyenik, konforlu ve daha temiz  ortamlar oluşturulmalı

 

Kapalı ortamlarda solunan havanın kalitesi, müşteri popülasyonu ile doğru orantılı olarak taze hava miktarı arttırılarak sağlanmalıdır.. Kış mevsiminin gelmesiyle AVM’lerdeki müşteri sirkülasyonundaki artış, solunan havanın kalitesini de doğal olarak düşürüyor. Salgın hastalıkların sıklıkla görüldüğü bu tarihlerde AVM’lerin iklimlendirme çalışmalarına ekstra özen göstermeleri şart.  Yaklaşık 30 yıldır uluslararası havalimanlarından, teknoloji merkezlerine, raylı sistemlerden, otellere ve hastanelere kadar birçok büyük projeye elektromekanik taahhüt hizmeti veren Anel Grup’un Tasarım Koordinatörü Nejat Babür, AVM’lerdeki sağlıklı iklimlendirme çalışmalarının, AVM henüz yapım aşamasındayken gerekli tüm teknik altyapının sağlanmasıyla mümkün olacağının altını çiziyor.

AVM’lerdeki en büyük şikayetlerden biri yetersiz havalandırma

AVM’lerde gerekli teknik detaylara önem verilmesi gerektiğine değinen Babür;  AVM’ye giden ziyaretçi, bulunduğu ortamın ısı ve havalandırmasıyla ilgili rahatsızlık hissediyorsa bir daha gitmeyi tercih etmiyor diyor ve ekliyor; “Çoğu işletmeci tarafından belki de önemsiz gibi görünen bu sorun, müşteri kaybına dahi neden olabiliyor. AVM’ler halka açık alanlardır.  Kişi sayısı zaman içinde oldukça değişkendir. Temiz hava debisinin müşteri yoğunluguna bağlı olarak kontrolü aynı zamanda enerji kazancı da sağlayacaktır. AVM’lerdeki dükkânların ısı yükleri iç tasarımlarına ve mamüllerine göre değiştiğinden, esnek olarak tasarlanarak her kiracının isteğine uygun kapasite sağlanmalıdır.  Kiracı değişmesi sırasında yapılacak değişiklikler diğer kiracıları etkilememeli,  sistem kolayca izole edilmelidir.  Kış aylarında soğutma sistemlerinin kullanılmaması sebebiyle, aşırı müşteri ve iç ısı kaynakları nedeniyle, ortam sıcaklıkları istenilenin üstünde olmaktadır.”

Isı pompaları ile AVM’lerde enerji tasarrufu sağlanabilir

Yurtdışındaki  AVM’lerde yaygın olarak kullanılan su kaynaklı ısı pompaları, maalesef ülkemizde bu sıklıkta kullanılmıyor. Oysa ki ısı pompası, basit ve enerji tasarrufu sağlayan bir sistem olması sebebiyle kullanılması halinde daha düşük karbon ayak izi oluşumu sağlayabilir. Isı pompaları ile eş zamanlı soğutma ve ısıtma sağlanabilir.  Bu sistemin güzel yanı; ısının atılması gereken yerlerden gelen ısıyı, ısıtılması gereken yerlere, ısı kaynağı olarak yönlendirerek işletmeci için enerji tasarrufu da sağlamasıdır. Genelde AVM’lerdeki halka açık alanlarda karışımlı hava dağıtımı kullanıldığından deplasmanlı havalandırma sistemi diğer bir seçenektir.  Buna göre, şartlandırılmış havanın, düşük hızla döşeme kotundan ya da yere çok yakın bir bölgesinden ortama verilmesi sağlanmalıdır. Yaşam bölgesinde konfor şartlarının tam ve üniform olarak sağlanması ile hissedilen konfor arttırılabilir. Belirli bir yükseklikte şartlandırma yapıldığından, kullanılmayan bölge ile yaşam bölgesi arasında sıcaklık tabakalaşması sağlanarak, enerji tasarrufu da elde edilmektedir. Bu şekilde karışımlı havalandırma sistemlerine göre deplasmanlı havalandırma sistemi  yüzde 40-50 daha küçük tasarlanabilmektedir.

Diğer bir konuda, yemek yeme alanlarındaki ve merdiven boşluklarındaki havanın kontrolüdür. Hava-basınç kontrolü için, konulan fanların hava emiş noktaları arasındaki mesafeleri de tasarım sırasında dıkkate alınmalıdır. Yemek bölümleri çatıya yakın en üst seviyelere konulmalı, aynı zamanda bu alanın basınç dengesi yapılarak yemek kokularının AVM içine yayılması engellenmelidir.