Tedarik Zincirimiz

Yıllık yaklaşık $200m tutarındaki satın alma operasyonumuzla tedarik zincirimiz başarımızda önemli bir rol oynar.  Müşteri taahhütlerimizi karşılamak için, stratejimize katkıda bulunabilecek ve tedarik zincirimizi sürekli olarak geliştirip artırabilen malzeme, hizmet ve alt yüklenici tedarikçiler ile birlikte çalışırız.

Satın Alma ekibimiz, dışarıdan tedarik edilen tüm kaynakların satın alınmasını, uzun vadeli iş başarısına katkıda bulunabilecek şirketleri seçme ve yönetme süreçlerinde görev alır.

Tedarik zinciri performans yönetimi sistemimiz, tedarikçileri müzakere, maliyet, kalite, lojistik ve teknoloji kriterleri üzerinden değerlendirir. Değerlendirme sonuçlarına göre, tedarikçilerin gelişime açık alanları belirlenir ve firmalardan iyileştirme talep edilir. Performans düşüklüğünün süreklilik göstermesi durumunda ise tedarikçinin kotasının düşürülmesi ya da devreden çıkartılması şeklinde aksiyon alınabilir.

Önümüzdeki dönemde web tabanlı tedarik zinciri akreditasyonunu ve performans yönetimi sistemini tasarlamayı hedefliyoruz.

Tasarlayacağımız sistem, tedarikçilere ve alt yüklenicilere ihale, teslimat ve yerinde performans hakkında puan toplamak için bir elektronik bilgi yönetim sistemi oluşturacak ve bununla birlikte şirket bilgisine sahip veri tabanını da oluşturacak.