BIM (Yapı Bilgi Modellemesi)

BIM nedir?

BIM, projelerimizde kontratın imzalanmasından işin teslimine kadar tüm süreçlerde kullanabileceğimiz bir uygulama. Dijital dönüşümün inşaat sektörüne ve mühendisliğe en önemli yansımalarından ve aynı zamanda iş yapış biçimimizi güçlendiren, fark yarattığımız yenilikçi süreçlerimizden biri.

BIM yolculuğumuza 2015 yılında başladık

2015 yılında BIM’i uygulamaya başladık. Adaptasyon için kapsamlı hazırlıkların ardından, Türkiye’de BIM’i uygulayan sayılı elektrik ve mekanik taahhüt şirketlerinden biri haline geldik, gücümüze güç kattık.

Teklif aşamasında bazı projelerde tasarım modellerinin elimize ulaşması ve bu modellerden hızlı ve doğru metrajların alınması bizi yine bir adım öteye taşıyor. İşverenlerimize, güçlü teklif ekibimiz ile doğru sonuçları sunuyoruz.

Hizmet verdiğimiz projelerde, aldığımız işlerin BIM araçları ile modellenmesini sağlıyoruz. Tasarım aşamasında 2B çizimler elimize ulaşsa bile, biz bunları BIM standartlarına uygun modellere çevirip sahada oluşabilecek hataları minimize ediyor ve uygulanabilir, montaj kolaylığı sağlayan modeller üretiyoruz. Ürettiğimiz ve teslim ettiğimiz modellerde, işverenlerimizin işletme ve bakımda kullanabileceği grafiksel olmayan veriyi de paylaşıyoruz.

Autodesk Başarı Hikayemiz

3D: Tasarım

- Tasarım Dokümantasyonu ve İşbirliği
- İçerik Üretme
- Lazer ile Tarama
- Koordine edilmiş 3D Model(LOD 400)
- As-Builts (LOD 500)
- Modüler Çözümler (Asma Tavanlar, Duvarlar)
- Pre-Fabrik Çözümler (Şaftlar, Koridorlar, Ekipmanlar)
- Programlama dili ile BIM (Dynamo)
- MEP Mühendislik Hesaplamaları
- Enerji Analizi

4D: Planlama

- İnşaat Planlaması ve Raporlama
- Proje Faz Simülasyonları
- Zaman ve İlerleme Simülasyonu
- Zamanında Ekipman ve Malzeme Temini
- Lojistik Modelleme
- Sanal İnşaat

5D: Maliyet

- Metraj ve Maliyet Analizi
- Nakit Akış Analizi
- Değer Mühendisliği Analizi
- Proje Maliyet Etkisi Simülasyonu
- ERP (SAP) Entegrasyonu

6D: İşletme Bakım

- Bina Yaşam Döngüsü BIM Analizi
- BIM Bakım & İşletme Planlaması ve Teknik Destek
- BIM içi Entegre Bakım & İşletme Kılavuzu
- COBie Verisinin Üretilmesi ve Paylaşılması

BIM Komitemiz

BIM alanındaki sürekli gelişim çalışmalarımızı, çeşitli bölümlerden ekip üyelerinin katılımıyla oluşturduğumuz BIM Komitesi ile yürütüyoruz.

Önceliğimiz tasarım ile sahanın iş birliğini ve iletişimini daha da kuvvetlendirmek, olabilecek en iyi seviyeye çıkarmak. Bir diğer odaklandığımız başlık ise eğitim. 2018 yılında BIM ile ilgili 1.713 saat eğitim tamamladık.

2018 yılında

1713

saat eğitim

55

eğitim başlığı

BIM 360 Pilot Projesi

BIM Komitemiz, planlanan uygulamaları hayata geçirmek ve gelecekte şirketimizde BIM’i faydalı bir şekilde kullanmak için BIM 360 pilot projesini planladı. Proje, Mart 2018’de aktif olarak başladı ve şu anda pilot proje hedeflerinin %65’i başarıyla gerçekleştirildi. Katar’da uyguladığımız pilot projemizde BIM Docs’un içindeki BIM Field’ı kullandık.

BIM 360 projemizin en büyük hedefi, teknolojik anlamda kendimizi ne kadar geliştirebiliriz sorusunun cevabını görmekti. Şirket olarak teknik yeterlilik ve kaynak anlamında her şeye sahibiz. İyi mühendislerimiz, iyi teknik ressamlarımız ve iyi yöneticilerimiz var. Öte yandan, ciddi bir değişim çağındayız; işler teknoloji ve dijitalleşme ile hızla değişmeye başladı.

BIM 360 Field ile ekipman takibi, issue takibi, QA/QC görev takibi ve tasarım-saha ilişkisini daha verimli hale getirdik. Bulut tabanlı BIM 360 Docs yazılımı ile, pafta üzerinden tasarım-saha problemlerini görebilir, takip edebilir olduk. Böylece, saha – tasarım koordinasyonunu daha verimli hale getirdik.

İngiltere ve Hollanda’daki projelerimizde çalıştığımız BIM modellerini “BIM 360 Design” ile Bulut’a taşıdık. Böylece, ekipler senkronize bir şekilde aynı model üzerinde çalışabilir duruma geldiler.

BIM 360 Pilot Projemizdeki Kazanımlarımız

 • Bölümler arasındaki işbirliğinin ve iş yapış hızının artması
 • Tek seferde saha imalatlarının tamamlanması
 • Sıfır gözden kaçan imalatlar
 • Denetim nedeniyle yaşanan zaman kaybının önlenmesi
 • Hakedişlerin anlık takip edilmesi
 • Etkili taşeron kontrolü
 • Ast-üst denetim mekanizmasının üst düzeyde sağlanması
 • Etkili malzeme takibi
 • Raporlamaların zamanında ve doğru bir şekilde eşzamanlı olarak teslim edilmesi
 • Daha az adam-saat
 • Daha az kağıt kullanımı
 • Çevre dostu uygulamalar

İnşaat Sürecinde Avantajlarıyla BIM

Projelerimizde uygulama aşamasına geçmeden önce, tasarım ve saha ekiplerinin süreçler hakkında bilgilendirilmesi ve kesintisiz iletişimin sağlanması kritik konuların başında geliyor. BIM yazılımları, bu ekiplerin uygulama öncesinde yapılan modelleri görüp, sahanın nasıl ilerleyeceğini öngörebilmelerini sağlayarak ciddi avantajlar sunuyor.