Günümüz dünyasında, her kurumun doğal kaynakları ve biyolojik çeşitliliği korumak konusunda sorumluluk alması gerekiyor. Bizler, faaliyetlerimizi yürütürken, doğal kaynakları korumak, çevreye yönelik olası olumsuz etkileri en aza indirmek için de çalışmalar yapıyoruz. Konu ile ilgili yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde hareket ediyoruz.

Çevreyi koruma ve geliştirmeye yönelik süreçlerimizi kapsayan Çevre Politikamız, üst yönetimimizin sorumluluğunda yürütülüyor ve denetleniyor. Sağlık, Güvenlik ve Çevre Komitemiz faaliyetleriyle ilgili yönetimimize düzenli olarak raporlama yapıyor.

Çevre Politikamız

 • Yürürlükteki tüm kanun ve yönetmeliklere uyar ve bunu sağlayacak program ve prosedürleri uygularız.
 • Çevreye ilişkin kalite standartlarını belirlerken yasal gereklilikleri asgari seviye olarak kabul ederek aşmayı hedefleriz.
 • İleri teknolojiden faydalanarak çalışanlarımız için temiz çalışma ortamları yaratıp, çevre kirliliği riskini en aza indiririz.
 • Acil durumlarda hazır olmak için çevresel felaketle mücadele ve iyileştirme planları yaparız.
 • Ürettiğimiz atık miktarını, enerji ve su tüketimimizi azaltarak çevre üzerinde yaratığımız olumsuz etkiyi azaltmayı amaçlarız.
 • Çevre politikalarını sürekli olarak geliştirmeye yönelik fırsatları değerlendirir, gözden geçiririz.
 • Çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi, müşterilerimizi ve yatırımcı ortaklarımızı gelişmelerle ilgili bilgilendirir, hedeflere ulaşmada katkılarını ister ve aynı konuda kendi hedeflerine ulaşmalarında onlara destek oluruz.
 • Performansımızı ölçer, iyileştirir, iş ortakları ve yatırımcı ortaklarımız ile yıllık olarak paylaşırız.
 • Küresel anlamda kabul görmüş en iyi uygulamalara uygun olarak çalışmayı taahhüt ederiz.
 • Tüm çalışmalarımızda çevre dostu ürünlerin kullanımını arttırmayı hedefleriz.
 • Sera gazı emisyonlarını faaliyetlerimizle orantılı olarak azaltmayı ve enerji verimliliğini en üst düzeye çıkarmayı amaçlarız.
 • Paydaşlarımızı seçerken çevre performansını dikkate alırız ve sürekli gözlemleriz.

Çevre Hedeflerimiz

Çevreye yönelik sürdürülebilirlik çalışmalarımızı belirlediğimiz hedefler ve bunların gerçekleşmelerinin takibi ile yürütüyoruz.

2021 Yılı Gerçekleşmeleri ve 2022 Yılı Hedef Raporumuz için tıklayınız…

Biyoçeşitliliğin korunmasına destek oluyoruz

Gezegenimiz üzerinde yaşayan en küçük organizma dahi, doğayı bizim için yaşanılır ve eşsiz kılıyor. Bunu zengin biyolojik çeşitliliğe borçluyuz. Ancak, ekonomik ve sosyal kalkınma bakımından hayati önem taşıyan bu zenginlik, insan kaynaklı faaliyetlerden dolayı zarar görüyor. Tüm hizmet alanlarımızda faaliyetlerimizi yürütürken, bu konuya özen gösteriyor ve düzenli şekilde yürüttüğümüz fidan bağışları ve ağaçlandırma çalışmaları ile, biyoçeşitliliğin korunmasına destek oluyoruz.

Karbon ayak izimiz

2014 yılından beri, faaliyetlerimiz neticesinde atmosfere salınan karbon miktarını düzenli olarak hesaplıyor ve sera gazı emisyonlarını azaltmak/nötrlemek üzere aksiyonlar alıyoruz.

Küresel iklim değişikliğiyle mücadele ve doğaya salınan karbonu tutmak amacıyla, gerekli ağaç miktarını hesaplayarak, çalışma arkadaşlarımız adına düzenli fidan bağışları yapıyoruz. Çevremizi yeşillendirmeyi seviyoruz, işbirliği halinde olduğumuz yerel ve merkezi yönetimler ile ağaçlandırma projeleri geliştiriyor ve uyguluyoruz.

Karbon Salınımı (ton/yıl)

 • Uçuşlardan Kaynaklanan
 • Doğal Kaynak Tüketiminden Kaynaklanan
 • Yakıt Tüketiminden Kaynaklanan

Her yeni doğan bebek ile birlikte 3 fidan can buluyor

“Daha yeşil bir gelecek” düşüncesinden yola çıkarak, TEMA iş birliği ile çalışma arkadaşlarımızın yeni doğan bebekleri adına fidan bağışlıyoruz. Her yeni doğan bebek ile hatıra ormanlarında fidanlar can buluyor.

Atıklarımızı geri dönüştürüyoruz

Öncelikli hedefimiz, mümkün olduğunca az atık üreterek atıkları geri dönüşümle değerlendirmek.  Merkez ofisimizde ve şantiyelerimizde atık toplama alanlarında toplanan atıkları sistematik olarak kontrollü geri dönüşüme tabi tutuyoruz.

40.637

fidan bağışladık

15.085

ton CO2 salınımını önledik

594.37

ton atığı geri dönüştürdük

Çevre dostu bilişim uygulamalarımız

Bilgi teknolojileri işlemlerimizin çevre üzerindeki negatif etkisini, Yeşil BT faaliyetleri ile en aza indirmek için çalışmalar yürütüyoruz. Bulut altyapı süreçleri ile birlikte enerji sarfiyatımızı önemli ölçüde azalttık. Yazıcılarımızda kullandığımız kimlik kartı sistemi ile yaklaşık %70 oranında kağıt tasarrufu sağladık. E-fatura sistemine geçerek kağıt tüketimimizi azalttık.  Fazla enerji tüketen, geleneksel masaüstü bilgisayarları yeni nesil cihazlarla değiştirerek verimlilik ve sürdürülebilirliğe katkı sağladık. Kullanım ömrünü dolduran, atık statüsüne girmiş elektronik cihazları geri dönüştürüyoruz. Bu sayede bakır, alüminyum ve kurşun gibi metallerin doğaya salınmadan geri kazanımını sağlıyoruz.

Yenilebilir enerji
Atık su geri dönüşümü

Merkez binamızın enerji ihtiyacının ve iç ortam aydınlatmasının ortalama 1/3’ünü binamızın çatı ve terasında kurduğumuz paneller ile güneş enerjisinden sağlıyoruz. Yenilenebilir enerjiyle elektrik üreterek, şebekeden kullanılan elektrik tüketimini ve böylece elektriğin üretiminde kullanılan birincil enerji kaynaklarını da azaltıyoruz. Öğle saatlerinde ve mesai saatleri dışında aydınlatmaları otomatik devre dışı bırakarak enerji verimliliği sağlıyoruz. Su tüketimimizi azaltmak amacıyla merkez ofisimizde kurduğumuz gri su sistemi, ofis atık sularının rezervuar sisteminde yeniden kullanımına olanak veriyor.