İnşaat Sürecinde Avantajlarıyla Yapı Bilgi Modellemesi

Projelerimizde uygulama aşamasına geçmeden önce, tasarım ve saha ekiplerinin süreçler hakkında bilgilendirilmesi ve kesintisiz iletişimin sağlanması kritik konuların başında geliyor. Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) yazılımları, bu ekiplerin uygulama öncesinde yapılan modelleri görüp, sahanın nasıl ilerleyeceğini öngörebilmelerini sağlayarak ciddi avantajlar sunuyor.

BIM Yöneticimiz Ümit Balaban deneyimlerini şu şekilde paylaşıyor:

Ortadoğu’da Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) süreçlerinin kullanımı dünya ile eş zamanlı olarak ilerliyor. Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) kullanımı 2014 yılından itibaren bölgedeki birçok projede zorunlu hale geldi. Sektörün gelişen ihtiyaçları doğrultusunda, Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) süreçlerinin, projenin tamamlanmasının ardından işletme süreçlerinde de kullanılmasına karar verildi. Bu sayede tasarım, yapım, işletme ve bakım süreçlerinde oluşacak tüm bilgilerin işletme personelinin kullanımına açılmasına olanak sağlandı.

Modeller üzerinde çalışırken Revit’in yapabilirlikleri bazı noktalarda bizi sınırlasa da, Dynamo gibi grafiksel programlama yazılımları ile bu eksikliği çok rahat bir şekilde tamamlayabildik.

"BIM sürecine geçiş başarıya götüren önemli etkenlerden biri oldu."

Süreç önceden gözlemlenebiliyor

Revit’in elektrik ve mekanik anlamında sunduğu avantajlar arasında en fazla verim aldığımız bölümün koordinasyon ve saha uygulanabilirlikleri olduğunu söyleyebilirim. Tarafımıza ulaşan modelleri LOD 300 seviyesinden LOD 400 seviyesine taşıyarak, askılamadan ekipmanların bakım boşluklarına kadar her detayı görme imkanı buluyoruz. Böylece tasarım aşamasında atlanan veya önemsenmeyen modelleri uygulanabilir modellere çeviriyor ve burada elde ettiğimiz modelleri 4B aşamasına getirip yani zamanlamayı dahil edip, işverenlerimiz ile paylaşabiliyoruz. Navisworks ve diğer planlama yazılımlarının eşleştirmesini yapıp model üzerinden zamanlamayı kontrol edebilme imkanı var.

MEP alanında çok detaylı olmasa da, önümüzü açabilecek en iyi zaman verilerini işleyip süreci gözlemleyebiliyoruz.

5B aşamasında özellikle Navisworks üzerinde oluşturduğumuz kendi altlıklarımızı kullanarak metrajı alıp ve dokümantasyonunu gerçekleştirip, kendi oluşturduğumuz Excel dosyalarına aktarıp siparişlerimizi açarken metraj listelerinden faydalanıyoruz. Kullandığımız sipariş sistemleri ile modellerin eşleştirilmesi için çalışmalarımıza devam ediyor, siparişleri ve son kontrolleri de model üzerinden yapmayı hedefliyoruz.

Tasarım aşamasında atlanan veya önemsenmeyen modelleri uygulanabilir modellere çeviriyoruz.

"Güçlü teknik ekibimiz ile işverenlerimize doğru sonuçları sunuyoruz."

Bazı projelerde, teklif aşamasında BIM/Revit ile yapılmış tasarım projelerinin elimize ulaşması ve bu modellerden hızlı ve doğru metraj bizi bir adım öteye taşıyor. Güçlü teknik ekibimiz ile işverenlerimize doğru sonuçları sunuyoruz.

Türkiye ekibimiz hem yurt dışındaki  projelere destek veriyor hem de Türkiye’deki işlerimizin Revit ile modellenmesini sağlıyor. Tasarım aşamasında 2B çizimler elimize ulaşsa dahi, biz bunları Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) sürecine uygun modellere çevirip, sahaya montaj detayları tam olarak çözülmüş dokümanlar paylaşıp, imalat aşamalarını hızlandırmaya çalışıyoruz.

“Revit ile aynı anda birçok kişinin tek bir model üzerinde çalışabilmesi, tasarım aşamasında bize büyük avantajlar sağlıyor.”

Revit’in bize sağladığı diğer büyük avantaj ise aynı anda birden fazla kişinin bir model üzerinde çalışabilmesi. Çünkü kalabalık tasarım ekiplerinde dosyaların kontrol edilmesi ve onların klasörlenmesi bile zorluk çıkartabiliyor. Revit ile aynı anda birçok kişinin tek bir model üzerinde çalışabilmesi, tasarım aşamasında bize büyük avantajlar sağlıyor.

Özellikle projelerin lokasyon farklılıklarından dolayı Revit Server sistemi üzerinde çalışıyoruz. Bu sistem sayesinde farklı bölgelerdeki ekiplerimizin ortak bir model üzerinde çalışmasını amaçlıyoruz. Yakın zamanda Collaboration for Revit’i deneme fırsatımız oldu. Farklı lokasyonlarda bulunan ekiplerin iş birliğini sağlayan bu çözüm , özellikle bizim gibi uluslararası çalışan şirketler için kritik avantaj sunuyor. Gelecekteki diğer projelerimizde de bu sistemin adaptasyonunu sağlayacağımıza ve bu sistem ile işimizin kalitesini uluslararası standartlar dahilinde daha da arttıracağımıza eminiz.

Revit’in elektrik konusunda eksiklikleri bulunduğu açık bir şekilde gözükse de bunu tamamlayabileceğiniz esnekliği sizlere sunması hem avantajını hem de dezavantajını ortaya çıkarıyor. Farklı yöntemler ile çözümlere ulaşabiliyoruz. Örneğin; kendi yazılımlarımızı API üzerinden geliştirmeye çalışıyoruz. Bizi rakiplerimizden ileriye taşıyacak yazılımları geliştirip dizayn aşamasında daha hızlı ve doğru sonuçlar elde edeceğiz.

“Revit ile aynı anda birçok kişinin tek bir model üzerinde çalışabilmesi, tasarım aşamasında bize büyük avantajlar sağlıyor.”