Elektromekanik Taahhüt

Büyük ölçekli ve komplike projelerin elektrik ve mekanik sistemleri konusunda uzman, global bir mühendislik şirketiyiz. Türkiye’de ve dünyada inşaat sektörünün dinamiklerini, hızlı program takibinin gerekliliklerini ve proje ekiplerimizin en iyi ne şekilde işbirliği yapabileceğini biliyoruz. Deneyim ve uzmanlığımızla, ulaşım (uluslararası havalimanları, tüneller, raylı sistemler, yollar, limanlar), teknolojik binalar, sağlık tesisleri, spor tesisleri, eğitim ve kültür kurumları, ticari binalar, oteller ve endüstriyel tesisler gibi çeşitli proje türlerinde hizmet veriyoruz.

Türkiye, Azerbaycan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (Abu Dhabi ve Dubai), İngiltere ve Hollanda'da değişik proje türlerinde faaliyetlerimizi yürütürken,

elektromekanik taahhüt alanındaki bilgi ve tecrübemizi daha geniş coğrafyalara ulaştırmak için çalışmaya devam ediyoruz.

Devam Eden Projeler:
Hollanda, Birleşik Krallık (İngiltere), Birleşik Arap Emirlikleri (Abu Dhabi, Dubai), Katar, Türkiye, Azerbaycan
Tamamlanan Projeler:
Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Katar, Mısır, Ukrayna, Ürdün, Rusya, Türkiye, Bosna-Hersek

Değer Mühendisliği

Anel olarak bütün şantiyelerimizi kapsayacak şekilde, mühendislik değerlendirmesi ve sistemsel iyileştirme amaçlı genel bir çalışma yapıyoruz. Amacımızı, proje teknik ve dizayn konularına ilişkin, endüstrinin en güncel ve iyi uygulamalarını ele alarak, oluşan kazanımların Tasarım/Uygulama/Satınalma vb. ile ilişkilerini belirlemek ve sonrasında oluşan bu bilgilerden tüm bu bölümlere ve ilave olarak Teklif bölümüne “Öğrenilmiş Dersler” çıkarmak şeklinde özetleyebiliriz.

Projeye kazandırılan değerin ticari boyutunun değerlendirilmesi ve müzakere edilmesi süreci en son evre olarak ortaya çıkıyor. FIDIC (Müşavir Mühendisler Uluslararası Federasyonu) vb. standart sözleşme formlarının getirdiği ticari koşullar ışığında, taraflar arasında kazan-kazan ilkesinin sürdürülebilmesi amacıyla projeye katılan değeri ön plana çıkarmayı amaçlıyoruz.

Her açıdan uzmanlık ve yenilikçilik gerektiren projelerde

mühendislik
bizim işimiz

 • Ulaşım
  • Havalimanları
  • Tünel ve Raylı Sistemler
  • Yol ve Altyapı Projeleri
  • Limanlar
 • Sağlık Tesisleri
  • Hastaneler
  • İlaç Sanayi Tesisleri
  • Laboratuvarlar
 • Teknolojik Binalar
  • Veri Merkezleri
 • Eğitim ve Kültür Merkezleri
 • Spor Tesisleri
 • Oteller
 • Ticari Binalar
  • Alışveriş Merkezleri
  • İş Merkezleri

Elektrik İş Kapsamımız

 • Dağıtım Tesisleri
 • Kablolama
 • Şalt Tesisleri
 • Kablolama
 • Kablo Taşıma Sistemleri
 • Şalt Tesisleri
 • Busbar Sistemleri
 • Dağıtım Panoları
 • Jeneratörler
 • Kesintisiz Güç Kaynakları
 • Aydınlatma Kontrol Sistemleri
 • Güç Yönetimi Sistemleri
 • Seslendirme ve Anons
 • Yangın Algılama ve Alarm
 • Merkezi Saat
 • CCTV
 • CATV-SMATV
 • Kartlı Giriş ve Güvenlik
 • BT (Yapısal Kablolama ve pasif cihazlar)
 • SCADA
 • EPMCS
 • DMS

Mekanik İş Kapsamımız

 • Kullanma Soğuk Suyu Tesisatı
 • Kullanma Sıcak Suyu Tesisatı
 • Kullanma Suyu Arıtma Tesisatı
 • Pis Su Tesisatı
 • Endüstriyel Tesisatı
 • Gri Su Tesisatı ve Geri Kazanımı
 • Konvansiyonel Sistemler
 • Sifonik Sistemler
 • Tekil Sistem
 • Merkezi Sistem
 • Bölgesel Sistem
 • Bireysel Klima Sistemleri (Paket Tipi Üniteler ve Split Klimalar)
 • Taze Hava Üniteleri ve Dağıtılmış Klima Santrali
 • Tüm Havalı Sistemler
 • Tüm Sulu Sistemler
 • Havalı ve Sulu Sistemler
 • Değişken Soğutuculu Akışkan Debili Sistemler
 • Söndürme Sistemleri
 • Sulu Söndürme Sistemleri
  • Islak Borulu Sistemler
  • Kuru Borulu Sistemler
  • Pre-action Sistemler
  • Deluge Sistemler
 • Gazlı Söndürme Sistemleri
  • Tekil Söndürme Sistemleri (FM200)
  • Merkezi Gazlı Söndürme Sistemleri (İnert Gaz)
 • Duman Tahliye Sistemleri
 • Basınçlandırma Sistemleri
 • Sabit Debili Dağıtım
 • Sabit Debili Birincil ve Değişken Debili İkincil Dağıtım
 • Değişken Debili Birincil Dağıtım

İş Adımlarımız

İnsan Kaynağı

Organizasyon yapısının kurulması
RASCI metodu ile proje görev dağılım matrisinin oluşturulması
Görev dağılımına uygun eğitim organizasyonu

Mühendislik Çalışmaları

Tasarım İncelemesi
Teknik Hesaplar
BIM Modellemesi & Çakışma Analizi
Malzeme Sunumları
İş Yapım Yöntemleri

Satın Alma ve Lojistik

Malzeme Metrajı
Siparişler
Malzeme Teslimi
Depolama ve Saha İçi Taşıma

Planlama ve Maliyet Kontrol

İş Programı
İşçilik Puantaj
İlerleme Takibi
Maliyet Takibi
Değişiklik Yönetimi

Montaj Süreci

Montaj
Saha Mobilizasyonu
Montaj Süpervizyonu
Kaynak Dağılımı
Diğer Firmalarla Koordinasyon Süreci
Yapılan İşin Korunması

Kalite ve İSG Yönetimi

Malzeme Kabul Teftişi
Montaj Kalite Denetlemesi
Kalite ve İSG Raporlaması
İSG ve Kalite Kayıtları

Test, Geçici Kabul ve İşin Teslimi

Fabrika Kabul Testleri
Saha Kabul Testleri
As Built Çizimler
İşletme Bakım Talimatnameleri
Proje Teslim Dokümantasyonu