İnsan Kaynakları Yaklaşımımız

Tüm çalışma arkadaşlarımıza ulaşan bir danışman rolü üstlenerek, kurum içi iletişimi güçlendirmeyi, stratejik hedefler doğrultusunda performansı artırmaya yönelik yenilikçi çalışmalarla, sürdürülebilir gelişime katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ilkelerine uygun olarak faaliyet gösteriyor ve çalışmalarımızı düzenli olarak raporluyoruz.

Bizce İş Sağlığı ve Güvenliği zorunluluk değil, bir kültür

Faaliyetlerimizin her aşamasında, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik tüm gerekli koşulları büyük bir titizlikle yerine getiririz.

Her bir proje için, projeye özgü ve genel, çevre koruma ve iş güvenliği gerekliliklerine uyumlu çalışılmasına özen gösteriyoruz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Beklentilerin karşılanması için tüm aktivitelerimizi, çalışanlarımıza, yüklenicilerimize ve topluma, güvenli iş sistemi ve çalışma hayatındaki olayların ve mesleki sağlık tehlikelerin sayısını minimize edip güvenli çalışanlar sağlayarak, sıfır zarar verme hedefi ile gerçekleştirmeyi taahhüt ederiz. Bunun için,

Biz;

  • Yürürlükteki tüm kanun ve yönetmeliklere uyar ve bunu sağlayacak program ve prosedürleri uygularız.
  • Sağlık ve iş güvenliğine ilişkin kalite standartlarını belirlerken yasal gereklilikleri asgari seviye olarak kabul ederek aşmayı hedefleriz.
  • İleri teknolojiden faydalanarak çalışanlarımız için güvenli çalışma ortamları yaratıp, iş kazası, meslek hastalıkları ve ramak kala risklerini en aza indiririz.
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) bizim için zorunluluktan öte bir kültür-Occupational Health and Safety (HSE) is a culture rather than an obligation to us
  • Acil durumlarda hazır olmak için felaketle mücadele ve iyileştirme planları yaparız.
  • İş Sağlığı ve Güvenliği politikalarını sürekli olarak geliştirmeye yönelik fırsatları değerlendiririz.
  • Çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi, müşterilerimizi ve yatırımcı ortaklarımızı gelişmelerle ilgili bilgilendirir, hedeflere ulaşmada katkılarını ister ve aynı konuda kendi hedeflerine ulaşmalarında onlara destek oluruz.
  • Performansımızı ölçer, iyileştirir, iş ortakları ve yatırımcı ortaklarımız ile paylaşırız.

Etik

Çalışanlarımızın uymasını beklediğimiz etik kurallarını, oluşturduğumuz Etik Davranış Kuralları ve Etik Kurul İşleyiş Kılavuzu’nda paylaşıyoruz. Ayrıca, tüm çalışanlarımızın kolayca ulaşabilmesi için intranet alanına da yüklüyoruz.

Etik kuralların ihlal edildiğine dair şikâyet ve bildirimleri soruşturmak ve uygulanacak yaptırımı belirlemek Etik Kurul’un sorumluluğu altındadır. Etik Kurul Sekretaryası, Etik Kurul Başkanı olan Anel Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı’na bağlı olarak çalışır.

Anel Grup Etik Kuralları Danışma ve Bilgilendirme e-posta adresini, Şirketimizin, çalışanlarımızın “Etik Davranış Kuralları ve Etik Kurul İşleyiş Kılavuzu” kapsamındaki davranışları hakkında danışma veya bilgilendirme amacı ile kullanıyoruz.

Üçüncü kişiler de Şirketimizin ve çalışanlarımızın etik kurallara uyum konusundaki davranışları ile ilgili bilgilendirmeyi e-posta üzerinden yapabilirler. Her türlü soru Etik Kurul Sekretaryası tarafından dikkatlice değerlendirilir ve gerekli bilgilendirme yapılır.

İş ortaklarımızın da bu kuralları anlamalarını ve bu kurallara uyarak çalışmalarını bekliyoruz. Bu kapsamda, imzaladığımız sözleşmelerde, bu gereksinimi belirtiyor, firmaların ve çalışanlarının Anel prosedür ve politikaları çerçevesinde aktivitelerini gerçekleştirmelerini bekliyoruz.

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin (United Nations Global Compact) 10 ilkesini benimsiyoruz. Faaliyetlerimizi sürdürürken her türlü rüşvet ve yolsuzluğun karşısındayız.

Çalışanlarımızın herhangi bir şekilde rüşvet vermeyi reddetmeleri ya da yolsuzluk karşıtı bir bildirimde bulunmaları şirket politikalarına aykırılık oluşturmaz.

Sıfır Tolerans

Politikalarımız ve kurumsal etik işleyişimiz doğrultusunda rüşvet ve yolsuzluğu kesin olarak reddeder ve tüm faaliyetlerimizi adil, şeffaf, dürüst, yasal ve etik kurallara uygun bir şekilde sürdürmeyi taahhüt ederiz. Bu bakımdan rüşvetin teklif edilmesi, alınması, verilmesi ve ima edilmesi dahi kabul edilemez.

Şeffaf Yönetim

Yolsuzlukla mücadele ve risklerin erken tespiti kapsamında iç denetim çalışmaları gerçekleştirilir.

Denetimler Finans ve Muhasebe, Mali Kontrol, Yönetim Sistemleri ve İç Denetim uzmanlarımız tarafından denetimler yapılır.

Yıllık olarak yayınlanan denetim planları kapsamında, süreç kontrol, finansal tablolar ve raporlar, mali kontrol, yerel ve uluslararası mevzuat ve uygunluk, yolsuzluk ve yönetim sistemleri denetimlerini içeren detaylı denetim çalışmaları gerçekleştirilir.

Anel, gizliliğin mümkün olduğunca korunması ilkesine bağlıdır ve bildirimde bulunan iyi niyetli kişilere karşı yaptırım uygulanması kesinlikle yasaktır.

Aşağıdaki kanallardan Etik Kurul Sekretaryası ile doğrudan temasa geçebilirsiniz:

E-posta: etik@anel.com.tr

Adres: Saray Mah. Site Yolu Cad. No: 5/4 Ümraniye / İstanbul