Satın Alma Politikamız

 • Şirketlerimizin tüm politika ve stratejileriyle uyumlu Satın Alma Yönetim Sistemimiz ile, mevcut ve potansiyel iş ortakları ile karşılıklı güven ve iş birliğine dayalı, uzun vadeli iş ilişkileri kuruyor, yürütüyor ve geliştiriyoruz.
 • Gerek yurtiçi gerekse yurtdışı pazarlarda rekabetçi olabilmek adına yakın çevredeki tedarikçiler öncelikli olmak üzere, ulusal ve global tedarik alternatiflerin tümünü etik bir şekilde değerlendiriyoruz.
 • Tedarikçiler ile süregelen iş birliklerinde üst düzey etkinliğe sahip, uyum ve bilgi paylaşımını mümkün kılan iletişim yapısı geliştiriyoruz.
 • Teknoloji gelişimine, insan kaynaklarına yatırım yapan, çevre ve insan sağlığına saygılı tedarikçileri tercih ediyor ve mevcut tedarikçilerimizin bu konulardaki gelişimini destekliyoruz.
 • Kaliteli ürünü, zamanında, rekabetçi şartlarda sağlayabilen, kendi konusunda uzmanlaşmak için araştırmaya ve geliştirmeye önem veren, çevre ve iş güvenliği konularında ulusal ve uluslararası standartlara uygun üretim yapan, çağdaş yönetim anlayışına sahip firmalar ile uzun vadeli iş ilişkileri kuruyoruz.
 • Müşteri taahhütlerimizi karşılamak için, stratejimize katkıda bulunabilecek malzeme ve hizmet tedarikçileri ve tedarik zincirimizi genişletebilen alt yükleniciler ile çalışıyoruz.
 • Tedarik ekibimiz, dışarıdan tedarik edilen tüm kaynakların satın alımını gerçekleştiriyor, uzun vadeli iş başarısına katkıda bulunabilecek şirketleri seçiyor ve yönetiyor.
 • İş ilişkisi kurduğumuz tüm tedarikçilerimize, Satın Alma Politikamızı tüm anlaşmalara dahil ediyor ve tedarikçilerimizden çalışanlarını bilgilendirmesi yönünde talepte bulunuyoruz.
 • Satın Alma Yöneticimizin sorumluluğunda yürütülen bu politikayı internet sitemiz dışında intranet alanında da çalışanlarımızla Türkçe ve İngilizce olarak paylaşıyoruz.

Kalite Politikamız

 • Tüm Tarafların Memnuniyeti

Dünyanın sürdürülebilir gelişimi için en yüksek faydayı sağlayacak ürün ve hizmetleri geliştiren güvenilir bir çözüm ortağı olarak, temas halinde olduğumuz tüm tarafların memnuniyetini ilk sırada tutarız.

Etkin yönetim, eğitim ve iletişim olanakları ile başarımızın temelinde olduğuna inandığımız çalışanlarımızın sürekli gelişimlerini destekler ve onlar için en uygun çalışma koşullarını sağlarız.

Takımımızdaki her bir çalışanımız, kendi çalışma arkadaşlarını da birer müşteri olarak kabul eder ve dış müşteriler gibi iç müşterilerin de beklentilerini aşmayı hedefler.

 • Güvenilirlik

Üründe ve hizmette süreklilik ve güvenilirlik esasıyla hareket ederiz. Müşteriye hizmeti tam zamanında ve kusursuz olarak götürerek hizmetin sürekliliğini sağlarız.

 • Uygunluk

Hizmet verdiğimiz tüm faaliyet alanlarında, iş güvenliği ve çevre dâhil olmak üzere, tüm yasal gereksinimleri karşılarız. Alanında yetkin çalışanlarımız ile süreçleri tüm aşamalarda kontrol altında tutarak uygunsuzluk olasılıklarını en aza indiririz.

 • Çevrenin ve Çalışanın Korunması

Temiz, doğal, yaşanabilir bir ekosistemin oluşmasına ve korunmasına öncülük ederiz. Doğal kaynakların korunması ve verimli bir şekilde kullanılması için geri dönüşümü süreçlerimizin bir parçası olarak kabul ederiz.

Çalışma alanlarımızda güvenli şartlar sağlayarak faaliyetlerimizden etkilenen tüm tarafların kaza riskini azaltırız.

 • Sürekli Gelişim

Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda öncü olma ve geleceği kurgulama vizyonu ile sürekli gelişimi görev biliriz. Ürünlerimizi, hizmetlerimizi, çalışanlarımızı ve süreçlerimizi değerlendirerek sistemin sürekli iyileştirilmesini sağlarız.

 • Saygınlık

Her çalışanımız, güvenilirliğin yolunun saygı duyulan bir kurum olmaktan geçtiğinin bilincindedir. Biz, saygınlığımız ve güçlü kurum imajımız ile, uzun soluklu ve sürekli bağlantılar kurmayı hedefleriz. Kurumsal ve sosyal sorumluluk anlayışı ile insanlığa katkıyı tüm maddi değerlerin üzerinde görürüz.