Bağımsız Denetim

Şirketimiz ile PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. arasında akdedilen bağımsız denetim sözleşmesi kapsamında, şirketimizin konsolide bazda hazırlanan mali tablolarının denetimini yapmaktadır. Bağımsız denetim raporu, öngörülen yasal süreler içinde Borsa İstanbul A.Ş (BİST) iletilerek şirketimizin internet sitesinde ve faaliyet raporunda yayınlanır.

 

Adres: Kılıçali Paşa Mah. Meclis-i Mebusan Cad. No:8 İç Kapı No:301 Beyoğlu/İstanbul

Tel: 0212 326 60 60

İnternet adresi: www.pwc.com.tr