Ortaklık Yapısı

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

Hisse Tutarı (TL) Hisse Oranı (%) Oy Oranı (%)
Rıdvan Çelikel 117.517.315,59 44,35 53,69
Capital Strategy Funds Spc-The Opportunistic Series Segregateg Portfolio 89.929.686,10 33,94 28,24
Diğer 57.552.998,31 21,71 18,07
Toplam 265.000.000 100 100

(*) 09.02.2024 tarihi itibariyla

İmtiyazlı Paylar
Şirket, kayıtlı sermaye sisteminde olup, kayıtlı sermayesi 400.000.000 TL’dir.

Yönetim Kurulu’nun, bağımsız üyeleri dışındaki üyelerinin tamamı A Grubu pay sahipleri veya onların önerdikleri adaylar arasından seçilir. Genel Kurul Toplantılarında, A Grubu pay sahipleri her bir hisse için (2), B Grubu pay sahipleri (1) oy hakkına sahiptir.